+48 600 110 551 kontakt@kortyrumia.pl

Korty tenisowe w Rumi

 1. Korty udostępniane są codziennie w godz. od 8:00 do 20:00 przy możliwości przedłużenia godzin eksploatacji w przypadku wcześniejszej rezerwacji godzinowej u opiekuna kortów lub telefonicznie tel. 600-110-551.
 2. Korty udostępniane są po uiszczeniu opłaty u opiekuna kortów.
 3. Na kortach obowiązuje bezwzględna zasada respektowania wszelkich poleceń i zaleceń opiekuna kortów dotyczących użytkowania obiektu.
 4. Na kortach obowiązuje strój i obuwie tenisowe.
 5. Obowiązuje punktualne rozpoczynanie gry i kończenie 5 minut przed opłaconym czasem, w celu przesiatkowania kortu.
 6. Spóźnienie powyżej 15 minut powoduje sprzedanie zarejestrowanej godziny innemu użytkownikowi.
 7. Ściana treningowa od strony podłoża betonowego udostępniana jest bezpłatnie.
 8. Towarzystwo nie odpowiada za rzeczy użytkowników pozostawione w pomieszczeniach i na terenie obiektu.
 9. Na obiekcie tenisowym obowiązuje:
  – zakaz picia alkoholu i przebywania osób nietrzeźwych
  – palenia tytoniu i zaśmiecania terenu
  – wprowadzania psów.
 10. Uprasza się użytkowników i widzów o kulturalne zachowanie, poszanowanie mienia, zachowanie ładu i porządku podczas treningów i zawodów.

Osoby naruszające regulamin lub zakłócające porządek oraz zagrażające bezpieczeństwu, kierowane będą do kolegium d.s. wykroczeń lub na drogę sądową.

Prezes TKKF „Orzeł” Rumia
Jan Nowicki

Rezerwacja kortów tenisowych +48 600 110 551